Kontakt

INC Consulting spol. s r. o.

Tel.: +420 545 242 821

Email: inc@inc.cz

www.inc.cz

 

Profil firmy

INC Consulting spol. s.r.o.

Již více než 20 let přinášíme nové trendy, inspiraci a prostor pro sdílení zkušeností. Působíme v oblasti rozvoje manažerských a obchodních dovedností a HR strategie. Cestou workshpů, tréninkových kurzů, zážitkového učení a koučování pomáháme k naplnění vašich osobních i firemních cílů.Klademe důraz na praktické uplatnění nabytých dovedností v podmínkách vaší organizace. Váš rozvojový projekt vám také pomůžeme profinancovat z dotací Evropské unie.

 

 

Domů Diagnostika pracovních kompetencí k výběrovému řízení

Diagnostika pracovních kompetencí k výběrovému řízení

Hodnocení produktu:
Hodnotili: 3 zákazníci
Foto není k dispozici
Cena 0 Kč
0 Kč bez DPH
Počet kusů

CÍLE SPOLUPRÁCE:

  • Tvorba kompetenčního modelu na vybranou pozici
  • Ověření „způsobilosti“ uchazečů na základě kompetenčního modelu
  • Zmapování výkonového a osobnostního potenciálu testované skupiny
  • Vypracování pořadí uchazečů na základě výsledků testů

Vypracované doporučení slouží jako JEDNO Z  VÝBĚROVÝCH KRITÉRIÍ, které je třeba posuzovat v souvislosti s ostatními pracovními požadavky pozice

 

OBLASTI ANALÝZY

Při posuzování tzv. měkkých  kompetencí vycházíme z modelu AMA a  modelu APA, který zahrnuje aktuální poznatky z výzkumů manažerských kompetencí zejména emoční inteligence a sociálních dovedností. V rámci psychodiagnostiky můžeme tedy sledovat následující kategorie:

 

1.    Kariérové dovednosti

·        Zaměření na výkonnost, akceschopnost, proaktivita

·        Identifikace problému – schopnost vystihnout podstatu problému v chaosu

·        Objektivita vnímání a rozhodování – schopnost vyhnout se zkreslením a předsudkům

·        Koncepční myšlení – abstraktní myšlení, hledání souvislostí, uvažování “za roh“

·        Tvůrčí myšlení – schopnost nacházet nová řešení a  souvislosti

·        Rozhodnost a ochota přijmout riziko

·        Organizační předpoklady a časový management

2.    Intrapersonální předpoklady

·        Přesné sebehodnocení – znalost osobních silných a slabých stránek

·        Orientace na změnu- pružnost  a přizpůsobivost změnám

·        Sebereflexe vlastního výkonu – schopnost reálně ohodnotit vlastní výkon

·        Sebeřízení – schopnost samostatně organizovat vlastní práci, určovat priority

3.    Interpersonální předpoklady

·        Schopnost účinně komunikovat a udržovat interpersonální vztahy v pracovním týmu

·        Schopnost řídit a vést podřízené, zadávat úkoly a poskytovat účinnou zpětnou vazbu

·        Schopnost motivovat ostatní ke splnění cílů, vytvářet týmy a koalice

4.    Odolnost osobnosti a motivace

·        Emoční management – schopnost zvládat vlastní emoce

·        Stres management - schopnost snášet zátěž, stres

·        Frustrační tolerance – schopnost vytrvat při neúspěchu

·        Motivace – schopnost motivovat sebe i druhé

 

METODY

Níže uvedené metody zatím neobsahují přesnou specifikaci testů. Tyto budou upřesněny po vypracování „Individuálního kompetenčního profilu“ pro  danou pozici.

  • Standardizované psychodiagnostické testy

·        Výkonové testy – testy manažerského potenciálu, pracovní výkon pod stresem, schopnost vytrvat při neúspěchu

·        Osobnostní dotazníky - osobnostní charakteristiky, komunikační dovednosti, styl vedení lidí,  týmové role, motivace k výkonu

·        Projektivní testy osobnosti – znemožňují možnost záměrného zkreslení výsledků

 

  • Řízený rozhovor - 15-20 min s každým z účastníků 

 

VÝSTUPY

Závěrečná zpráva

·        individuální– grafické a slovní  zpracování výsledků účastníka assessmentu ‑ zhodnocení silných a slabých stránek vzhledem  k danému profilu

·        skupinová – porovnání výsledků jednotlivých uchazečů vzájemně mezi sebou, sestavení doporučeného pořadí– srovnání účastníků ve struktuře: vysoký potenciál,  doporučen pro danou pozici, doporučen s výhradou, nedoporučen

 

 

Zatím žádné příspěvky