Kontakt

INC Consulting spol. s r. o.

Tel.: +420 545 242 821

Email: inc@inc.cz

www.inc.cz

 

Profil firmy

INC Consulting spol. s.r.o.

Již více než 20 let přinášíme nové trendy, inspiraci a prostor pro sdílení zkušeností. Působíme v oblasti rozvoje manažerských a obchodních dovedností a HR strategie. Cestou workshpů, tréninkových kurzů, zážitkového učení a koučování pomáháme k naplnění vašich osobních i firemních cílů.Klademe důraz na praktické uplatnění nabytých dovedností v podmínkách vaší organizace. Váš rozvojový projekt vám také pomůžeme profinancovat z dotací Evropské unie.

 

 

Domů PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ

Hodnocení produktu:
Hodnotilo: 0 zákazníků
Cena 0 Kč
0 Kč bez DPH
Počet kusů
Chcete sestavit dotazník pro zaměstnance tak, aby byl maximálně výtěžný, ale nezatěžující? Hledáte odborného partnera s dlouholetými zkušenostmi z oblasti metodologie a statistiky? 
 

Oblasti analýzy

Jednotlivé oblasti pro sběr a analýzu dat budou vyspecifikovány v rámci vstupní analýzy metodou rozhovoru se zástupci top managementu, případně dalšími pracovníky, analýzou dostupných dokumentů, případně metodou kritických incidentů – viz níže.
 
Standardně je zkoumáno pět vybraných témat z následujících oblastí:
 
1.    interpersonální vztahy a sociální klima (vzájemné vztahy mezi zaměstnanci, atmosféra na pracovišti..)
 
2.    vztah k managementu, systém řízení a interní komunikace
 
3.    odměňování a benefity
 
4.    pracovní prostředí a pomůcky, bezpečnost práce
 
5.    vnímání produktu a cílové skupiny
 
6.    vzdělávání a rozvoj
 
7.    fluktuační tendence
 
Data mohou být sbírána a analyzována ve třech dimenzích z hlediska:
 
1.    důležitosti – jak daný faktor zaměstnanci považují za důležitý pro svou práci
2.    hodnocení současného stavu – jak jsou s daným faktorem v současné době spokojeni
3.    vnímání změny – jak vnímají realizované změny v daném faktoru za posledních 6-12 měsíců   
 

 On-line verze dotazníku

 

Výstupy z pilotního projektu budou zpracovány do tzv. ostré verze dotazníku pro zaměstnance. Tato pak bude administrována buď formou on-line dotazníku přístupném na webovém rozhraní  - pro zaměstnance s přístupem k PC nebo v tištěné  verzi „tužka-papír“ pro ostatní pracovníky. Po odkliknutí na uložení se data automaticky zapíší do naší interní databáze, kde jsou připravena pro statistickou analýzu.

 

 Tištěná verze dotazníku

Tištěná  verze „tužka-papír“ je určena pro ostatní pracovníky bez přístupu k osobnímu PC. Sběr vyplněných dotazníků bude realizován do předem připravených zapečetěných schránek, označených kontakty na dodavatele pro případ dotazu ze strany některého za zaměstnanců. Tato data budou po ukončení fáze sběru dat ručně přenesena do statistického programu. 

 

Analýza dat a výstupy

Závěrečná zpráva obsahuje jak číselné, grafické, tak i verbální zpracování výsledků vcelku i za jednotlivé měřené oblasti. Výstupy je možné seskupovat i podle dalších kategorií jako jsou zaměstnanecké skupiny, pozice, délka zaměstnání, demografické údaje a další.

Závěrečná zpráva se skládá ze skupinových příp. individuálních výsledků průzkumu ve třech úrovních zpracování:

1.    výsledky kvantitativní analýzy - screening

2.    výsledky kvantitativní analýzy – hloubková diagnostika

3.    výsledky kvalitativní analýzy – rozbor odpovědí na otevřené otázky

 

Data ze zvolených oblastí budou analyzována v dimenzích z hlediska:

1.    důležitosti – jak daný faktor zaměstnanci považují za důležitý pro svou práci

2.    hodnocení reality – jak jsou s daným faktorem v současné době spokojeni

3.    vnímání změny – jak vnímají realizované změny v daném faktoru za posledních 6-12 měsíců   

 

V závěru zpráva obsahuje i doporučení k následným opatřením případně návrh jejich harmonogramu.

 

 

 

Zatím žádné příspěvky
PERSONÁLNÍ AUDIT předchozí produkt PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ