Kontakt

INC Consulting spol. s r. o.

Tel.: +420 545 242 821

Email: inc@inc.cz

www.inc.cz

 

Profil firmy

INC Consulting spol. s.r.o.

Již více než 20 let přinášíme nové trendy, inspiraci a prostor pro sdílení zkušeností. Působíme v oblasti rozvoje manažerských a obchodních dovedností a HR strategie. Cestou workshpů, tréninkových kurzů, zážitkového učení a koučování pomáháme k naplnění vašich osobních i firemních cílů.Klademe důraz na praktické uplatnění nabytých dovedností v podmínkách vaší organizace. Váš rozvojový projekt vám také pomůžeme profinancovat z dotací Evropské unie.

 

 

AKTUALITY

RŮZNÉ FORMY E-LEARNINGU

V současné době Vám můžeme nabídnout dvě formy eLearningových kurzů:

1. „Klasické“ eLearnigové kurzy – text ke čtení je doplněný cvičeními, formuláři, video či audio ukázkami. Většinou se jedná o rozsáhlejší kurzy s několika lekcemi popř. ještě s odbočkami pro ty, kteří chtějí jít v nějakém tématu více do hloubky.

2. Virtuální kurzy – videoprezentace lektora doplněná slidy, ale i cvičeními, formuláři, video či audio ukázkami. Kurzy jsou studovány v kratších blocích (15-25 minut studia). Každý účastník si tak může vybrat pouze tu část, která je pro něj důležitá a dostudovat ji v jednom „záběru“.

 

eLearning

se stává součástí mnoha rozvojových „soft skills“projektů (a to i v rámci ESF). V případě vašeho zájmu o multilicenci pro vaše zaměstnance je možné převést e-kurzy do interního LMS systému vaší firmy. 

Může být eLearning ve vaší firmě úspěšný?

Na základě našich dlouholetých zkušeností níže uvádíme podmínky k tomu, aby eLearningové kurzy byly účastníky studovány:

  1. Tlak na průběžné studium účastníků musí být vyvíjen jak od vzdělávací firmy, tak z interního prostředí firmy (z personálního oddělení, od nadřízených, od ředitele). Bez stanovení jednoznačných pravidel a podmínek studia dostuduje kurz formou eLearningu max. 30% účastníků. V případě, že z firmy studuje min. 5 účastníků jeden kurz, zajišťujeme ZDARMA průběžný monitoring aktivity jednotlivých studentů. 
  2. Studium eLearningového kurzu má mít jednoznačný časový rámec a pevné datum jeho ukončení. Jako nejvhodnější forma vedoucí k 100% úspěšnosti studia, se nám ukázalo realizovat eLearning před prezenčním kurzem, který navazuje na znalosti získané samostudiem. Bez této podmínky dokončí kurz max. 50% těch, kteří začali.
  3. Pokud to téma dovolí, je vhodné zakončit kurz znalostním testem, k jehož úspěšnému složení musí účastníci projít kurz nebo odpovědi v kurzu vyhledat.

eLearningové kurzy jsou vhodné:

  • pro zaměstnance, kteří budou v blízké době absolvovat prezenční výuku v daném tématu – pro základní seznámení s tématem, uvedení do teorií, sjednocení pojmosloví – šetří čas prezenční výuky pro trénink dovedností
  • pro zaměstnance, kteří prošli prezenčním vzděláváním – pro opakování a prohloubení si látky, usnadnění zavedení nabytých znalostí do praxe
  • pro zaměstnance, kteří daný modul neabsolvovali – základní seznámení se s daným tématem
  • pro nově příchozí zaměstnance

Využití eLearningu:

eLearning je široký pojem zahrnující kurzy, virtuální třídy, elektronické testy apod.

1. rozvoj znalostí (dovedností): kurzy pro samostudium (účastník si volí vlastní tempo), LSD Raníčky – krátké lekce končící „domácím úkolem“

2. výměna zkušeností: eStudovna – virtuální třída seskládaná z části pracovní, komunikační a zábavné. (Třídy mohou být zaheslované pro uzavřenou skupinu), e-mailová diskuse – „údernější“ forma výměny zkušeností

3. vstupní analýza a měření dopadů vzdělávání: eTESTER, samotesty, 180° a 360°, grafické a slovní porovnání

4. transfer dovedností do praxe: e-mailové kontroly a připomenutí, koučovací listy a elektronické dotazníky, kontrola osobních plánů rozvoje

Nástroje pro podporu motivace studentů:

Na základě zkušeností s využíváním eLearnigových kurzů se ukazuje, že největším úskalím je udržet dostatečnou úroveň motivace, aby účastníci kurz dostudovali. V této oblasti využíváme několik podpůrných nástrojů, které zvyšují zajímavost eLearningového studia o další prvky: eStudovna, eTESTER.

eStudovna

Jedná se o virtuální prostor, který umožňuje sdílet poznatky, konzultovat s lektory. eStudovna je velmi efektivním nástrojem pro podporu motivace mezi jednotlivými bloky prezenčního vzdělávání.